Boş vakit

Resim Alt Kategori Çeviri Resimler
Tiyatro

Tiyatro

Theater

Sinema

Sinema

Cinema

Orkestra

Orkestra

Orchestra

Nefesli saz

Nefesli saz

Woodwind

Vurmalı çalgılar

Vurmalı çalgılar

Percussion

Pirinç veya madeni alaşımdan yapılmış çalgılar

Pirinç veya madeni alaşımdan yapılmış çalgılar

Brass

Konser

Konser

Concert

Müzik aletleri

Müzik aletleri

Music Instruments

Gezi

Gezi

Sightseeing

Cazibeler

Cazibeler

Attraction