حمل و نقل

تصویر زیر گروه تصویر ترجمه تصاویر
جاده ها

جاده ها

Yollar

علائم جاده ای

علائم جاده ای

Trafik işaretleri

اتوبوس

اتوبوس

Otobüs

انواع اتوبوس

انواع اتوبوس

Otobüs tipleri

خودرو

خودرو

Araba

پمپ بنزین

پمپ بنزین

Akaryakıt istasyonu

کنترل های خودرو

کنترل های خودرو

Araba denetimleri

لاستیک پنجر

لاستیک پنجر

Patlak teker

موتورسیکلت

موتورسیکلت

Motosiklet

انواع موتورسیکلت

انواع موتورسیکلت

Motosiklet tipleri