حمل و نقل

تصویر زیر گروه تصویر ترجمه تصاویر
جاده ها

جاده ها

Roads

علائم جاده ای

علائم جاده ای

Roads Signs

اتوبوس

اتوبوس

Bus

انواع اتوبوس

انواع اتوبوس

Types of buses

خودرو

خودرو

Car

پمپ بنزین

پمپ بنزین

Gas Station

کنترل های خودرو

کنترل های خودرو

Car Controls

لاستیک پنجر

لاستیک پنجر

Flat tire

موتورسیکلت

موتورسیکلت

Motorcycle

انواع موتورسیکلت

انواع موتورسیکلت

Motorcycle types