تعداد تصاویر دیکشنری به 800 رسید

تعداد تصاویر دیکشنری به 800 رسید هر روزه تصاویر زیادی به سایت دیکشنری تصویری اضافه می شوند، خوشحالیم که به عدد 800 تصویر رسیده ایم و امیدواریم تا شروع سال جدید ایرانی به 1000 تصویر برسیم. طبقه بندی غذا و نوشیدنی رو به تکمیل است و سعی بر آن خواهد شد، غذاها و نوشیدنی های ایرانی، ترکی را نیز معرفی کنیم.
تاریخ درج خبر : شنبه, 15 اسفند 1394 ساعت درج خبر : 00:00 تعداد بازدید : 401